Home / Čo robíme / Projekty

Projekty

Jednou z hlavných činností je projektová činnosť zameraná na realizáciu konkrétnych opatrení v mestách a obciach v SR zameraných na zvyšovanie urbánnej bezpečnosti, ako i na osvetovú a vzdelávaciu činnosť v tejto oblasti.

 
 

Bezpečnosť

ako

kvalita priestoru

Mestské zásahy 2013

-

Trenčín

Trenčín

-

bezpečné mesto pre všetkých