Home / Čo robíme / Mestské zásahy 2013 - Trenčín

Mestské zásahy 2013 - Trenčín

Mestské zásahy 2013 - Trenčín

Združenie v súčasnosti aktívne spolupracuje na projekte Mestských zásahov, ktoré aktuálne prebiehajú v meste Trenčín. Návrhy jednotlivých mestských zásahov postupne nájdete na interaktívnej mape, ktorá sa nachádza v sekcii Trenčín, alebo klikni TU.

Mestské zásahy Trenčín boli podporené Radou vlády pre prevenciu kriminality a Obvodným úradom Trenčín prostredníctvom projektu "Trenčín - bezpečné mesto pre všetkých", ktorý realizuje Centrum urbánnej bezpečnosti, o.z., SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave s partnermi: Mesto Trenčín a Trenčianska nadácia.
 

Výzva Mestský zásahov 2013 v meste Trenčín znela nasledovne:

Vážení záujemcovia,

rád by som vám ponúkol účasť na projekte Mestské zásahy Trenčín 2013, ktorý nadväzuje na už realizované Mestské zásahy v Bratislave, Prahe, Brne a Košiciach a práve prebiehajúce v Jablonci nad Nisou.

Mestské zásahy ponúkajú príležitosť - platformu, kde je možné využiť kritické pozorovanie verejného priestoru na jeho zlepšenie a kde sa možu stretnúť viaceré záujmy: obyvateľ mesta, mestskí úradníci, architekti, záhradní architekti, umelci, sympatickí mudrlanti, ale aj špičkoví odborníci. Cieľom projektu nie je generovanie zisku alebo bombastických sľubov, cieľom je skúsiť niečo zmeniť. Zároveň predstavuje spôsob, ako ukázať ďalšie kroky a možnosti pri tvorbe verejného priestoru, ktorý je nielen originálny, ale i bezpečný. Mestské zásahy sa snažia otočiť klasický spôsob distribúcie mestských zákaziek bez nároku na honorár a bez čakania na výzvu pomôcť mestu a okoliu.

V spolupráci s Centrom urbánnej bezpečnosti, n.o., ktoré pripravilo pre Trenčín projekt "Trenčín-bezpečné mesto pre všetkých" dávam do popredia výstupy a odporúčania z ich predchádzajúcich aktivít.

Preto aj návrhy Mestských zásahov by mali pozitívne vplývať na bezpečnosť verejného priestoru, kde primárnymi oblasťami bezpečnosti verejného priestoru sú:

  • - bezbarierosť
  • - orientácia v priestoru
  • - identita a identifikácia s priestorom
  • - eliminácia prejavov socio-patogénneho chovania (grafity, devastácia priestoru...).

Návrhy Mestských zásahov by mali sledovať aspoň jednu z uvedených oblastí. Nejde však o podmienku, ale o odporúčanie. V roku 2012 obyvatelia mesta Trenčín poukazovali na nebezpečné miesta vo svojom meste, ktoré sú zakreslené do mapy: "Mapa nebezpečných miest". Riešenie problémov v týchto konkrétnych miestach je taktiež výzvou pre Mestské zásahy a predstavujú ponuku možných verejných priestorov na intervenciu.

Návrhy budú prezentované jednotnou formou.

Termíny:

  • Začiatok apríla 2013 – zverejnenie výzvy
  • 21. júla 2013 – odovzdanie návrhov
  • Koniec augusta / začiatok septembra – výstava na Mierovom námestí (presný termín bude doplnený neskôr)

Táto výzva je výzvou otvorenou. Vďaka za jej šírenie.