Mesto Trenčín

Mesto je priestor, kde jeho obyvatelia žijú svoje životy, návštevníci v ňom trávia svoj voľný čas a deti v ňom prežívajú svoje dobrodružstvá. Každý chce mesto považovať sa „svoje“ miesto, kde sa cíti doma, kde je v bezpečí.

Centrum urbánnej bezpečnosti, o.z., SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave v spolupráci s Obvodným úradom Trenčín, Mestom Trenčín Trenčianskou nadáciou pripravili pre Vás viaceré aktivity zamerané na zlepšenie urbánnej bezpečnosti v meste Trenčín.

 

Pocit bezpečia je jednou zo základných potrieb každého jednotlivca bez rozdielu veku, rasy a pohlavia, preto patrí tvorba a zabezpečenie bezpečných a príťažlivých mestských priestorov medzi základné požiadavky na každého predstaviteľa miest a obcí na Slovensku ako i jeho obyvateľa a návštevníka. V súčasnej dobe sa bezpečnosť primárne spája s hrozbami mimoriadnych udalostí, resp. bezpečnosťou každodenných aktivít a procesov. Mestá a obce sú miestami, kde obyvatelia žijú svoje životy, návštevníci trávia svoj voľný čas a deti prežívajú svoje každodenné dobrodružstvá. Mesto však nie sú len jeho obyvatelia, ulice a budovy, mesto je zložitý organizmus skladajúci sa z mnohých častí, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Preto ak chceme tvoriť bezpečné mestá, musíme všetky tieto časti poznať a akceptovať.

 
Naše iniciatívy v meste Trenčín: